Hjem

Søndergade 44, 4., 8100 Århus C

Email: ph@advokatholmgaard.dk

Tlf.: 86138200

Fax: 86138234

 

ADVOKATKONTORET

Søndergade Århus ApS

Poul Holmgård varetager som juridisk konsulent den løbende sagsbehandling. Han har mere end 40 års erfaring som advokat, har tidligere i mange år undervist på højere læreranstalter og har udfoldet omfattende skribentvirksomhed.

 

Kontorets administrative funktioner varetages af Marianne Bonde, der har været ansat i firmaet i ca. 15 år.

 

Advokatkontoret Søndergade Århus ApS har tegnet lovpligtig advokatansvarsforsikring og har stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Forsikringen dækker advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves. Forsikringen er tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

 

Direktør for selskabet er advokat Tage Siboni (H), der er beskikket som advokat af Justitsministeriet, og er medlem af Advokatsamfundet. Tage Siboni er den, der fortrinsvis udfører de retssager, som overlades til kontoret.

 

Advokatkontoret virker i kontorfællesskab med Advokatfirma Siboni og advokat Dorte Wier, der udøver deres virksomheder fra adresser i København. Se samarbejdsaftale og interne regler i medfør af hvidvaskloven nedenfor:

 

- Samarbejdsaftale

 

- Interne regler i medfør af hvidvaskloven § 25, stk. 1

 

- Vigtige informationer om klientkonto og klageadgang

 

Advokatfirmaet Søndergade Århus ApS , CVR. nr. 35036393, bankoplysninger: Reg. nr. 2805, kontonr. 34969 83598

Copyright © All Rights Reserved